ขายางปรับระดับยึดพลุ๊ก แบบโยกได้ (แบบเป็น)
240.00 THB
ฐานกว้าง x ขนาดน๊อต x ความยาวน๊อต (mm) เกลียว (mm) ความสูงฐาน(mm)     การรับน้ำหนัก (kg)   100 x M16 x 100 2.00 30 700
ขายางปรับระดับยึดพลุ๊ก แบบโยกไม่ได้ (แบบตาย)
240.00 THB
ฐานกว้าง x ขนาดน๊อต x ความยาวน๊อต (mm) เกลียว (mm) ความสูงฐาน(mm)     การรับน้ำหนัก (kg)   100 x M16 x 100 2.00 30 700  
ขายางปรับระดับ แบบโยกไม่ได้ (แบบตาย)
80.00 - 160.00 THB
  ฐานกว้าง x ขนาดน๊อต x ความยาวน๊อต (mm) เกลียว (mm) ความสูงฐาน(mm)     การรับน้ำหนัก (kg)   50 x M10 x 50 1.50 25 400   50 x M10 x 80 1.50 25 400   50 x M10 x 100 1.50 25 400   60 x M12 x 50...