วาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ (Ductile Iron Valves)
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
GET QUOTE
ติดต่อสอบถาม

วาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ (Ductile Iron Valves)

คิทซ์ เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียว Kitz Ductile Iron Gate Valve

วาล์ว หรือ วาล์วประตูน้ำ ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด ควบคุมการไหล

ของเหลว โดยการใช้งานควรจะเปิด-ปิดให้สุดไม่ควรเปิดครึ่งๆ

กลางๆเพราะจะทำให้วาล์วเสียหาย แล้วจะปิดสนิท

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

https://www.kitz.co.jp/english2/pdf/E-140-13.pdf