PTM-D, D2, DS2,DS3 สปริงรองแท่นเครื่อง แบบมีสลักควบคุม
GET QUOTE
ติดต่อสอบถาม

สปริงรุ่น PTM-D ประกอบด้วยตัวสปริง (Spring Element) อยู่ภายในโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของอุปกรณ์ วัสดุของโครงเหล็กทำมาจากเหล็กหล่อเหนียว โดยโครงเหล็กส่วนบน (Upper Plate) จะมีรูเกลียว มีสลักปรับระดับ (Leveling Bolt) และสลักด้านข้าง(Bolt & Nut)เพื่อควบคุมการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของอุปกรณ์ ไม่ให้เคลื่อนตัวขึ้นมากเกินไป โครงเหล็กส่วนล่าง (Lower Plate) ที่มียางแผ่นลองอยู่ด้านล่าง ซึ่งมีจุดให้ยึดกับพื้นหรือโครงสร้างให้แน่น

สปริงรุ่น PTM-D ออกแบบมาให้มีค่าการยุบตัวมาตรฐาน (Standard Deflection) ที่ 25, 50, และ 80 มม. และสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 450 ถึง 8,400 กิโลกรัม จะใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ เช่น Chillers, Cooling Towers, และ Boilers ที่มีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงมาก และสามารถรองรับการเคลื่อนตัวของอุปกรณ์เนื่องจากแรงลมได้