PTM-C / CH / CG สปริงรองเครื่องแบบมีเหล็กควบคุมการเคลื่อนตัวสปริง
GET QUOTE
ติดต่อสอบถาม

สปริงรุ่น PTM-C ประกอบด้วยตัวสปริง (Spring Element) อยู่ภายในโครงเหล็กเพื่อควบคุมการเคลื่อนตัวของตัวสปริงไม่ให้ไปด้านข้างมากเกินไป โดยจะมียางแผ่นหนา 8 มม. ติดอยู่ด้านล่างของโครงเหล็กด้านล่าง เพื่อรองรับเสียงที่เกิดจากโครงเหล็กไปสัมผัสกับพื้นและป้องกันการลื่นไถล และมีสลักปรับระดับและสลักล๊อกอยู่ด้านบนของโครงเหล็ก