ตาแมวน้ำมันพลาสติก เกลียวนอก
สินค้ามาใหม่
GET A QUOTE
ติดต่อสอบถาม

Product Detail

Body Material : Organic Glass

Other material: steel nuts

Colour: Translucent

เหมาะกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทที่

มีการใช้น้ำมันหล่อลื่น