เกจ์วัดระดับน้ำมันแนวตั้ง
สินค้ามาใหม่
280.00 - 530.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

Product Detail

Body Material : Organic Glass

Other material: steel nuts

Colour: Translucent

เหมาะกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทที่

 

มีการใช้น้ำมันหล่อลื่น