พวงมาลัยเหล็กชุบโครเมี่ยม 3" ถึง 12"
สินค้ายอดนิยม
GET A QUOTE
ติดต่อสอบถาม

ขนาด D

รูแกนกลาง D2

(mm.)

รูด้ามมือหมุนขนาด

(mm.)

ฐาน L2 (mm.)

สูง L+L1(mm.)

3"

(65mm.)

1/4"

n/a

25

30

4"

(100mm.)

1/4"

n/a

32

40

5"

(120mm.)

3/8"

M8

40

45

6"

(160mm.)

3/8"

M8

45

50

7"

(175mm.)

3/8"

M10

45

55

8"

(185mm.)

3/8"

M10

52

65

10"

(230mm.)

3/8"

M10

52

75

12"

(285mm.)

3/8"

M10

70

85