ด้ามมือหมุนพวงมาลัยเบกกะไลท์
GET A QUOTE
ติดต่อสอบถาม

d1 d2

d3

d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 l6 ใช้คู่กับพวงมาลัย
23 M 8 - 12 19 16 65 18 1 63 56 12 4" และ 5"
26 M 10 - 13 21 17 80 18 1 80 70 12 6" และ 8"