จัดสถานที่ในโรงงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19
  • 1 April 2020
  • 860
  • 0
จัดสถานที่ในโรงงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ภาพประกอบจาก https://www.gcash.com/safety-measures เราเชื่อว่าหลายๆโรงงานมีการจัดการและออกมาตรการเพื่อดูแลพนักงานของตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 กันอยู่แล้วนะครับ คราวนี้เรามาลองดูข้อแนะนำ
Read More