ตาแมวน้ำมันพลาสติก เกลียวนอก
New
GET A QUOTE
Contact us

Product Detail

Body Material : Organic Glass

Other material: steel nuts

Colour: Translucent

เหมาะกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทที่

มีการใช้น้ำมันหล่อลื่น