ด้ามมือหมุนพวงมาลัยเบกกะไลท์
GET A QUOTE
Contact us

d1 d2

d3

d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 l6 Compatible with HWB
23 M 8 - 12 19 16 65 18 1 63 56 12 4" and 5"
26 M 10 - 13 21 17 80 18 1 80 70 12 6" and 8"