กมล กรุ๊ป ช่วยเหลือ เกษตรกรไทย


กิจกรรม กมล กรุ๊ป ช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

เช้าวันนี้ 21 เมษายน 2563 เราได้มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งต่อความห่วงใย ความขอบคุณไปยังตัวแทนจำหน่ายของเรา

ในหลายๆพื้นที่ครับ

 

เราได้รับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรดพรีเมียม AA+ มาได้จำนวนหนึ่งจากกลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออกที่ได้รับความเดือดร้อน

และผลกระทบจาก COVIC-19 โดยโครงการนี้เป็นโครงการของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก จังหวัดขอนแก่นครับ

 

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรดพรีเมียม AA+ ที่ปกติแล้วจะส่งออกขายต่างประเทศเท่านั้น ตอนนี้มาทำการตลาดขายในประเทศ

หลังได้รับผลกระทบจากการหยุดบินของทุกสายการบินระหว่างประเทศ

 

เจ้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เห็นนี้ โดยปกติแทบไม่มีโอกาสที่ผู้บริโภคชาวไทย จะได้ลิ้มรส เพราะเป็นแปลงที่ถูกลูกค้าต่างประเทศ

สั่งจองไว้ตั้งแต่ลูกเท่าไข่ไก่ อย่างไรก็ตาม วิกฤติโควิด-19 ทำให้นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากวิสาหกิจชุมชมที่นี่

ส่งออกต่างประเทศไม่ได้เราจึงได้มีโอกาสนำมาแจกให้คู่ค้า และตัวแทนจำหน่ายของเราครับ

 

อนึ่ง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของกลุ่มเกษตรกรที่นี่นั้นถูกเรียกขานในแวงวงเกษตรว่า "เพชรน้ำเอกแห่งที่ราบสูง" เพราะเกิดจากการเปลี่ยนสภาพ

จากไร่มันสำปะหลัง อ้อย และปอมาเป็นสวนผลไม้ กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้คนแห่งที่ราบสูง

 

 

WWW.KMG-ONLINE.COM
087 691 2771
062 698 7588
kamolsales1@gmail.com
Line ID @kamolgroup

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น