จัดสถานที่ในโรงงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19
  • 1 April 2020
  • 1,320
  • 0
จัดสถานที่ในโรงงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 เราเชื่อว่าหลายๆโรงงานมีการจัดการและออกมาตรการเพื่อดูแลพนักงานของตัวเ...
Read More